ჩვენს შესახებ

  • შპს "იზიშოპი"
  • ს/კ 433648591
  • მისამართი: ქ, თბილისი


მიმღები ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"
მიმღების დასახელება: შპს იზიშოპი 433648591
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE55BG0000000570297546


ინტერნეტ მაღაზია, მიწოდების სერვისი