სასაჩუქრე სერთიფიკატის ყიდვა

შეკვეთის გადახდის შემდეგ სასაჩუქრე სერტიფიკატი ელექტრონულ ფოსტაზე გაეგზავნება ადრესატს.

მე მესმის, რომ სასაჩუქრე სერთიფიკატის გაუქმება და თანხის დაბრუნება შეუძლებელია